Η επιχείρηση Σιδέρης Παράσχος είναι επίσημος συνεργάτης του δικτύου εξειδικευμένων καταστημάτων DIATHERMIKI.

 

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση Σιδέρης Παράσχος πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά στην τοπική αγορά, παρέχοντας το Νόμιμο Φύλλο Ελέγχου με ταινία γνησιότητας. Ζητήστε το μετά από κάθε συντήρηση του καυστήρα σας.

 

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Κλιματισμού

Η επιχείρηση Σιδέρης Παράσχος αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων κλιματισμού και ψύξης (τοπικές και κεντρικές). 


Η διαφορά του όρου Κλιματισμός από αυτόν της Ψύξης είναι ότι στις εγκαταστάσεις κλιματισμού κτηρίων εκτός από την ψύξη των χώρων που επιτυγχάνουμε κάνουμε ταυτόχρονα και επεξεργασία του αέρα έτσι ώστε να ελέγξουμε την υγρασία και την καθαρότητά του. Αυτό σημαίνει ότι μια εγκατάσταση κλιματισμού προσφέρει τον έλεγχο της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ποιότητας αέρα στους χώρους του κτιρίου, ενώ σε μια εγκατάσταση ψύξης επιτυγχάνουμε μόνο τον έλεγχο της θερμοκρασίας των χώρων. Έχει επικρατήσει όμως δυστυχώς, στην αγορά, οι δύο αυτοί όροι να χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση και τα μηχανήματα που μας προσφέρουν μόνο ψύξη να ονομάζονται κλιματιστικά αντί για ψυκτικά μηχανήματα.

 

Στις εγκαταστάσεις κλιματισμού χρησιμοποιούμε "Κλιματιστικές μονάδες επεξεργασίας αέρα" που περιλαμβάνουν: α) στοιχεία νερού (θερμού και ψυχρού), β)στοιχείο ύγρανσης αέρα, γ) εναλλάκτη αέρα/αέρα εξοικονόμησης ενέργειας από τον απορριπτόμενο αέρα στον νωπό αέρα, δ) φίλτρα αέρα και ε) ανεμιστήρες προσαγωγής και επιστροφής αέρα.

 

Ο αυτοματισμός μιας εγκατάστασης κλιματισμού και ψύξης παίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία της αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτύχει. Μπορεί να είναι από απλός (π.χ. θερμοστάτες χώρου και ηλεκτροβάνες) μέχρι αρκετά πολύπλοκος που να συνδυάζεται με κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας κτιρίου (BEMS). Ανάλογα με την περίπτωση και την χρήση του κτηρίου θα προτείνουμε και θα εφαρμόσουμε τον κατάλληλο τεχνικά και οικονομικά αυτοματισμό.


πίσω

Δελτία Τύπου

 

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωθείτε τώρα για τις τρέχουσες προσφορές της επιχείρησής μας.

 

Διαβάστε περισσότερα