Η επιχείρηση Σιδέρης Παράσχος είναι επίσημος συνεργάτης του δικτύου εξειδικευμένων καταστημάτων DIATHERMIKI.

 

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση Σιδέρης Παράσχος πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά στην τοπική αγορά, παρέχοντας το Νόμιμο Φύλλο Ελέγχου με ταινία γνησιότητας. Ζητήστε το μετά από κάθε συντήρηση του καυστήρα σας.

 

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Εξαερισμού

Η επιχείρηση Σιδέρης Παράσχος αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων εξαερισμού - αερισμού (τοπικές και κεντρικές).

 

 

Ένα σύστημα εξαερισμού - αερισμού επιτυγχάνει τα παρακάτω:

 

 • Απομακρύνει τον ακάθαρτο αέρα του εσωτερικού χώρου
 • Διοχετεύει στον χώρο φρέσκο αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον

 

 

 

Ανάλογα με την απαίτηση της εγκατάστασης μπορούμε να έχουμε τις παρακάτω δυνατότητες στο σύστημα εξαερισμού:

 

 

 • Εναλλαγή θερμότητας μεταξύ απορριπτόμενου αέρα και εισαγόμενου αέρα με την χρήση εναλλάκτη θερμότητας αέρα/αέρα για εξοικονόμηση ενέργειας, έτσι ώστε να προσαρμόζουμε τον εξωτερικό αέρα στις εσωτερικές συνθήκες
 • Θέρμανση ή ψύξη του εισαγόμενου αέρα έτσι ώστε να προσαρμόζουμε τον εξωτερικό αέρα στις εσωτερικές συνθήκες
 • Φιλτράρισμα απορριπτόμενου αέρα
 • Φιλτράρισμα εισαγόμενου αέρα
 • Εμπόδιση μεταφοράς θορύβου από τον εσωτερικό χώρο διαμέσου του απορριπτόμενου αέρα με χρήση ηχοπαγίδας

 

 

 

Ένα σύστημα εξαερισμού αποτελείται από:

 

 

 • ανεμιστήρα προσαγωγής
 • ανεμιστήρα απαγωγής
 • δίκτυο αεραγωγών
 • φίλτρα (ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης)
 • πλέγμα προστασίας στομίων (ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης)
 • ηχοπαγίδα (ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης)
 • εναλλάκτης θερμότητας αέρα/αέρα για εξοικονόμηση ενέργειας (ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης)
 • στοιχείο νερού για θέρμανση ή ψύξη του εισαγόμενου αέρα (ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης)

 

 


πίσω

Δελτία Τύπου

 

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωθείτε τώρα για τις τρέχουσες προσφορές της επιχείρησής μας.

 

Διαβάστε περισσότερα